THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
Vận chuyển
0 VNĐ
Tổng
0 VNĐ

Bank Account Information
Vietcombank Hanoi
01100000000000000
HUY
Swift Code : 0976678

Maritime Bank Hanoi
01100000000000000
HUY
Swift Code : 1212121

Techcombank Hanoi
01100000000000000
HUY
Swift Code : 1212121

Please note “ Order number_ phone number “ to the Transfer Purpose

Pay with cash upon delivery.

Click place order and you will be directed to the OnePAY website in order to make payment

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong chính sách bảo mật của chúng tôi.
*